Bodemvochtsensor voor WiFi controller voor irrigatie buiten

 24,90

Dit is geen op zichzelf staand product!

Hiervoor heeft u de WiFi controller voor irrigatie buiten nodig (hier verkrijgbaar in onze webshop). Met deze RainPoint sensor kunt u de bodemvochtigheid en bodemtemperatuur altijd en overal in de APP controleren. U kunt ook irrigatieschema’s automatiseren aan de hand van het vochtpercentage van de grond.

Op voorraad

Artikelnummer: PCT615 Categorie:

Dit is geen op zichzelf staand product! Hiervoor heeft u de WiFi controller voor irrigatie buiten nodig (hier verkrijgbaar in onze webshop). Met deze RainPoint sensor kunt u de bodemvochtigheid (in %) en de bodemtemperatuur altijd en overal in de APP controleren. U kunt maximaal 1 sensor installeren per Gateway. De sensor stuurt de data om de 5 min. via een radiosignaal (433 MHz) naar de Gateway. U kunt ook de uitvoering van irrigatieschema’s automatiseren aan de hand van het vochtpercentage van de grond. Door het gewenste minimale vochtpercentage in te stellen van de sensor zal er automatisch niet geïrrigeerd worden (ook niet als u irrigatieschema’s heeft ingesteld) zolang het actuele vochtpercentage boven de door u ingestelde waarde blijft. Standaard is dit percentage 60% (pas onder de 60% zullen de irrigatieschema’s dus worden uitgevoerd). U kunt handmatig de minimale waarde veranderen naar 20, 40, 80 of 100%. Met de 2 zwarte knoppen op de sensor kunt u ook direct het vochtpercentage op de sensor zelf uitlezen door middel van 5 LED lampjes. De sensor wordt gevoed door 3X AAA batterijen die ongeveer 1 jaar meegaan. De batterijstatus van de sensor wordt ook in de APP weergegeven.

Installatie van de Grondvochtsensor voor de WiFi irrigatie controller

Indien u als optie ook de grondvochtsensor heeft gekocht kunt u die nu als volgt installeren. De sensor stuurt om de 5 min. via een radiosignaal (433 MHz) de data door naar de WiFi Irrigatie Controller. U kunt per Gateway (= irrigation hub) maximaal 1 grondvochtsensor installeren.

Zorg dat de WiFi irrigatie controller, de sensor en uw telefoon niet te ver van elkaar zijn verwijderd. De sensor heeft een maximaal bereik van ongeveer 100 meter (in het vrije veld) t.o.v. de WiFi irrigatie controller.
1. Schroef aan de onderkant van de sensor het batterijklepje los en installeer 3X AAA batterijen van goede kwaliteit (geen oplaadbare batterijen). Een groene LED op de bovenkant van de sensor gaat 2 sec. aan. Sluit de deksel van de batterijhouder nog niet!
2. Net boven de batterijen in de batterijhouder bevindt zich een kleine zwart knopje. Houd dit knopje 5 sec. ingedrukt (met bijv. een balpen) als de groene LED op de bovenkant van de sensor niet meer brandt. Een rode LED op de bovenkant van de sensor gaat nu aan. Dit betekent dat de sensor klaar is om te worden verbonden.
3. Als de rode LED brandt klikt u in de APP op het symbool van de WiFi irrigatie controller en vervolgens in het “Parameter” scherm rechtsonder op “Sensor”. De sensor wordt nu automatisch verbonden, dat duurt ongeveer 10 sec. Het icoontje naast de soil sensor wordt nu groen en de status van de batterijen in de sensor wordt nu ook zichtbaar.
4. Druk nu opnieuw linksonder op “Parameter” en de gegevens van de sensor worden zichtbaar (vochtigheid in % en de temp. van de grond).
5. Als u nu weer onderin op “Sensor” klikt ziet u de grafiek waarin de vochtigheid en temp. van de grond wordt weergegeven. De sensor verstuurt deze gegevens met een interval van 5 min.
6. Schroef nu de deksel weer op de batterijhouder en druk de sensor in de grond (max. 100 meter verwijderd van de WiFi Irrigatie Controller). Zolang de vochtigheid van de grond niet onder de 60% zakt zal de Irrigatie Controller niet irrigeren, ook de door u ingestelde irrigatieschema’s worden dan niet uitgevoerd totdat het grondvochtpercentage onder de 60% zakt. U kunt dit percentage handmatig veranderen naar 20, 40, 80 of 100% op de sensor zelf met de 2 zwarte knoppen op de bovenkant. Dat wordt hieronder uitgelegd. De levensduur van de batterijen in de sensor is minimaal 1 jaar.

Zie voor de voortgang de volgende 4 screenshots van de APP

Grondvochtsensor Screenshot 1 Grondvochtsensor Screenshot 2 Grondvochtsensor Screenshot 3 Grondvochtsensor Screenshot 4

Ook handmatige bediening is mogelijk met de 2 zwarte knoppen op de bovenkant van de sensor om het “Stop-irrigatie” niveau (in %) in te stellen en het actuele percentage op de sensor uit te kunnen lezen.

1. Nadat de sensor correct is geïnstalleerd houdt u de 2 zwarte knoppen tegelijk 5 sec. ingedrukt. Het actuele grondvochtpercentage wordt nu weergegeven met 5 LED’s. Als er 1 LED brandt is de vochtigheid van de grond 20%, bij 2 LED’s 40%, bij 3 LED’s 60%, bij 4 LED’s 80% en bij 5 LED’s 100%.
U kunt deze percentages ook in de APP uitlezen (zie hierboven).

2. Door nu op de linker knop te drukken kunt u het stop-irrigatie niveau van de WiFi Irrigatie Controller handmatig instellen op 20, 40, 60 , 80 of 100%. Dat betekent dat de controller alle irrigatie (ook de ingestelde schema’s) automatisch opschort totdat het actuele vochtpercentage onder het door u ingestelde niveau zakt. Door op de linker knop te blijven drukken verspringt het lampje. Standaard staat dit percentage op 60% ingesteld (= 3 groene lampjes). Als u het door u gewenste percentage heeft ingesteld drukt u op de rechter knop om te bevestigen. Na 20 sec. wordt ook automatisch het door u ingestelde percentage opgeslagen.

3. Nadat u de instructies onder 1. of 2. hierboven heeft uitgevoerd kunt u op de rechter knop drukken om weer het actuele grondvochtpercentage uit te lezen. Na 20 sec. gaan alle lampjes automatisch uit.

Bodemvochtsensor zendt info aan controller voor irrigatie buiten   Bodemvochtsensor voor WiFi controller voor irrigatie buiten   App Control irrigation system

Copyrights © 2017 Plantcaretools Alle rechten voorbehouden.

X