Bemesting meten

Veelgestelde vragen

Home | Bemesting meten – Bemesting FAQ

Planten bijmesten: meten voor een goede bemesting van planten met een EC-meter

U vindt hier een lijst van veel gestelde vragen over het bemesten van kamerplanten, kuipplanten of andere potplanten, aar ook informatie over de verzorging van het gazon en planten in de tuin of moestuin. Lees op deze pagina’s meer over bemesting in de grond en in vloeistoffen.

EC-meters en de bemesting van planten: veel gestelde vragen over het bijmesten van planten

 • Wat meet een EC-meter?

  Alle EC-meters meten de concentratie van de totale oplosbare zouten in een vloeistof. Voor potplanten zijn dit de meststoffen plus de ballastzouten tesamen. De meter geeft een globaal idee van de totale zoutconcentratie.
  De meting wordt in EC (electrical conductivity) of TDS (total dissolved salts) uitgedrukt. EC heeft als eenheid mS/cm en TDS in g/l (gram per liter) of ppm (parts per million). Om van EC om te rekenen naar TDS wordt faktor 640 gebruikt. Zo is 1,00 mS/cm = 640 ppm = 0,64 g/l.

  Hier vindt u meer informatie over onze EC/TDS meter.

 • Wat meten insteek EC-meters dan?

  Tegewoordig bestaan er talloze EC-meters met een prikker (meetpen) die direkt in de potgrond gestoken wordt. U heeft dan meteen een meetresultaat, als enige voorwaarde geldt dat de potgrond goed vochtig moet zijn. Dit in tegenstelling tot bovengenoemde EC vloeistofmeters waar u eerst aarde uit de pot moet halen, die aarde moet mengen met gedestilleerd water, 30 minuten moet wachten en vervolgens dient te filteren om uiteindelijk de vloeistof te kunnen meten.
  Professionele digitale insteek EC-meters kosten minimaal 300 euro en zijn niet interessant voor een particulier. De fertometer is een simpele insteek EC-meter, meet de totale zoutconcentratie in de potgrond en laat vervolgens direkt zien of dit te laag of te hoog is of dat het zoutgehalte en daarmee de hoeveelheid voedingsstoffen goed is. Nu weet U of de bemesting van planten zinvol is.

 • Hoe hoog moet de zoutconcentratie (EC) in een pot zijn?

  Tijdens het groeiseizoen is een EC onder de 0,35mS/cm echt te laag. Daarom waarschuwt de fertometer onder deze waarde met een geel lampje. Komt de waarde boven de 1,00mS/cm dan is dat voor de langere termijn schadelijk voor de plant en dient u te stoppen met bijmesten, het rode lampje gaat nu aan. Zelfs al zou u verder de bemesting van planten kunnen voortzetten bij sommige plantsoorten dan is er toch een voldoende buffer aan voedingsstoffen in de potgrond aanwezig

 • Hoe hoog is de EC van meststof?

  Dit hangt ervan af of de plant een grote verbruiker is, hoe vaak water gegeven wordt en hoe vaak u wil bijmesten. Ook de groeitemperatuur speelt hier een rol. Over het algemeen hebben meststoffen in de handel een EC van 1,2mS/cm en wordt geadviseerd een keer per week te voeden. Maar er bestaan ook ECs van 2,4mS/cm en zelfs hoger. De frequentie om bij te mesten is dan lager (de bemesting van planten is dan een keer in de twee weken). Let er wel op dat het water zelf ook een EC heeft en dit bij het voedingswater opgeteld moet worden. EC-waarden van meststoffen kunt u meten met onze EC/TDS meter voor vloeistoffen.
  De EC-waarde van vloeibare meststof ligt ongeveer 2,5 keer hoger als de EC-waarde die door een fertometer direkt in de potgrond gemeten wordt. Geconcentreerde meststof wordt namelijk langzaam (duurt minimaal 30 minuten) door de potgrond opgenomen, verdeeld en gebufferd.

 • Hoe hoog is de voedingswaarde in zaaigrond?

  Zaaigrond heeft in principe altijd een lage voedingswaarde om te voorkomen dat de eerste worteltjes meteen de volle lading krijgen. Bij de fertometer zal het gele lampje branden.

 • Ik heb aarde met langzaamwerkende meststof gekocht. Op de verpakking staat dat de EC-waarde 0,4mS/cm is, maar die is na het openmaken hoger dan 1,00?

  Langzaam werkende meststoffen beginnen in vochtige grond na 2 weken te werken, dwz zodra de mest in een vochtige omgeving komt en bij een bepaalde temperatuur. Soms begint dat proces al bij 3°C, maar meestal pas vanaf 10°C. Hoe hoger de temperatuur des te sneller dit gaat. Heeft de aarde al een jaar in de winkel gelegen, dan is de voedingswaarde al relatief hoog en soms zelfs te hoog.
  Het is dus beter om basisgrond te kopen en zelf de mestkorrels er doorheen te roeren als u de aarde gaat gebruiken. De pgmix in de aarde zorgt voor de voeding gedurende de eerste 2-6 weken en de langzaam werkende mest neemt het daarna over.
  Langzaam werkende meststoffen hebben meestal een EC van 0,4-0,6 mS/cm in de potgrond en deze waarde ligt in het groene bereik van de fertometer. In dit geval is het uitgangspunt dus goed en bemesten van planten wordt daarmee vereenvoudigd.

 • Kan de fertometer ook voor organische grond gebruikt worden?

  Bij organische grond meet u óók alle zouten die als ionen aanwezig zijn (dus opneembaar). U meet de exacte huidige zoutconcentratie. Alle zouten dus, ook zouten die niet gewenst of kenbaar zijn. Daar moet rekening mee gehouden worden. Is de organische grond zuiver dan meet u dus de actuele voedingzouten net als bij chemische mest.
  Omdat in de volle grond de voeding veel langzamer verdwijnt vergeleken met potplanten (ivm doorspoelen, uitdrogen etc.), is het beter in de volle grond, zoals in de moestuin bijvoorbeeld, tussen geel en groen de bemesting van planten voort te zetten.

 • Ons leidingswater heeft wel een EC van 0,8mS/cm?

  Leidingswater is tricky omdat er veel mineralen in zitten en u niet precies weet wat voor zouten dit zijn. Het betreft vaak ballastzouten die de plant niet kan gebruiken. Ook is het verstandig om de pH te kennen omdat deze waarde vaak ook hoog is (b.v. 8,0). En wat nog belangrijker is is de concentratie van de bicarbonaten die verantwoordelijk zijn voor het langzaam verhogen van de pH-waarde in de potgrond, waardoor de plant steeds minder voeding kan opnemen. Vooral oudere planten hebben daar last van en verzilten. Als de plant dan droog staat (wat bij kamerplanten veel voorkomt) cristalliseren deze zouten en bij de volgende keer water geven worden de cristallen naar boven gestuwd door capillaire werking. Een witte korst vormt zich langzaam aan de rand van de pot.
  Probeer uw leidingwater te verdunnen met regenwater of de bicarbonaten te neutraliseren met b.v. Salpeterzuur.

  Met de EC/TDS meter kunt u de elektrische conductiviteit meten van uw water.

  Met de pH meter kunt u de zuurtegraad meten van het water.

 • Soms leest u wel eens dat u oudere planten vaak moet doorspoelen om te ontzouten en dan stevig moet bemesten om het voedingspeil weer op te krikken

  Het probleem van oudere planten is dat er inderdaad ophopingen van ballastzouten in de potgrond kunnen ontstaan (zie hierboven). Die kunt u door ze door te spoelen verwijderen, het nadeel van deze methode is echter dat u ook de fijne potgronddeeltjes eruit spoelt en na een paar keer goed doorspoelen de totale buffercapaciteit van de potgrond fors afneemt. U heeft een annorexia-plant gecreëerd! De plant droogt snel uit, kan geen voeding meer bufferen en de grond bestaat alleen nog uit wortels. Een infuus is dan de oplossing of gewoon elk voorjaar een verse groeiomgeving geven in de vorm van nieuwe potgrond. En dan na zes weken de normale bemesting van planten voortzetten.

Heeft u nog andere vragen over het bemesten of over onze meetinstrumenten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Plant Care Tools. Wij staan altijd voor u klaar met deskundig advies!