Bemesting meten – in vloeistof

Home | Bemesting meten – in vloeistof

EC meten – meet de voedingsstoffen in vloeistof met een EC/TDS meter

In hydrocultuur groeien planten in water zonder grond of aarde

In het geval van hydrocultuur worden planten niet in de grond gekweekt, maar direkt in water met voedingsstoffen. Planten die in hydrocultuur worden gekweekt hebben behoefte aan verschillende meststoffen om goed te kunnen groeien en gezond te blijven net zoals planten die in de grond worden gekweekt. Het woord “hydro” is afkomstig van het Griekse woord “hudor” en dat betekent water. Hydrocultuur is dus watercultuur, ofwel kweken in water. Om de hoeveelheid voedingsstoffen in het water te meten hebt u een EC/TDS meter nodig. We zeggen ook wel: de EC meten.

Een EC/TDS meter wordt gebruikt om voedingsstoffen te meten in hydrocultuur

EC staat voor Elektrische Conductiviteit en geeft aan in welke mate een vloeistof in staat is elektriciteit te geleiden. Als er veel zouten in het water aanwezig zijn is er sprake van een goede geleiding en dus een hoge EC waarde. Bij weinig aanwezige zouten is de geleiding slecht en de EC waarde dus laag. In feite geeft de EC waarde aan hoeveel oplosbare zouten het water (of de vloeistof) bevat. Dat is de reden dat in plaats van EC ook de termen TDS (Total Dissolved Salts) of salinity (de hoeveelheid opgeloste zouten) worden gebruikt. Alle meststoffen zijn zouten, dus de EC waarde geeft de hoeveelheid meststoffen in het water aan.

Het is dus belangrijk: eerst de EC meten, dan uw planten bijmesten!

U kunt de hoeveelheid meststoffen in een vloeistof meten met het volgende product.