Zuurgraad meten – in vloeistof

Home | Zuurgraad meten – in vloeistof

Zuurgraad meten(pH-waarde) van vloeistoffen of vloeibare meststoffen voor hydrocultuur

In de hydrocultuur kunt u eenvoudig de pH waarde meten met een pH meter. De zuurgraad meten (pH-waarde) is erg belangrijk in hydrocultuur, net zoals dat het geval is bij het kweken in de grond. De pH waarde wordt gemeten op een schaal van 1-14 waarbij 7 als neutraal wordt beschouwd. Zuren hebben een waarde lager dan 7 en basische oplossingen worden gekenmerkt door een waarde boven de 7.

Iedere plant prefereert een specifieke pH, in het algemeen een licht zure groeiomgeving (pH 5,5 – 6,5)

Als de pH niet de goede waarde heeft verliezen planten hun vermogen om essentiële voedingsstoffen op te nemen die ze nodig hebben om te kunnen groeien en gezond te blijven. Iedere plant heeft een specifieke pH waarde om optimale groeiresultaten te bereiken. Deze verschilt dus van plant tot plant. De meeste planten geven de voorkeur aan een licht zure groeiomgeving (een pH tussen de 5,5 en 6,5). In het algemeen kunnen de meeste planten nog overleven in een groeiomgeving met een pH tussen de 5,0 en 7,5.

Meet de zuurgraad eerst voor u deze gaat aanpassen voor uw planten

Als u in een hydrocultuur kweekt is het meten en aanpassen van de pH waarde eenvoudig.
U kunt de zuurgraad in een vloeistof meten met het volgende product.