Zuurgraad meten – in de grond

Home | Zuurgraad meten – in de grond

Zuurgraad pH van planten kan direct worden gemeten in de grond

Om de pH waarde van de grond te kennen dient u eerst te meten. De zuurgraad meten van de grond kan gemakkelijk gemeten worden met een pH-meter. De zuurgraad (pH) van de grond geeft aan of de grond zuur, neutraal of basisch is. De schaal van de pH waarden van de grond loopt van 1 tot 14, waarbij een waarde van 7,0 als neutraal wordt beschouwd, een waarde onder de 7,0 als zuur en een waarde boven de 7,0 als basisch.

De groei van planten is afhankelijk van de zuurgraad (pH) van de grond

Een goede pH waarde is erg belangrijk voor de plant om essentiële voedingsstoffen te kunnen opnemen. Dat geldt voor potplanten, maar ook voor alle planten in de volle grond, de moestuin en het gazon. De meeste planten zullen optimaal groeien met een zuurgraad (pH) tussen de 5,5 en 6,5. Voor het gazon geldt 7,0 als ideale waarde. Zonder de mogelijkheid om meststoffen op te nemen kan een plant of het gazon dus niet goed groeien en een gezond leven leiden. Daarnaast is de juiste pH waarde indirect van belang voor de microben in de grond.

Composteren van grond is ideaal bij een pH waarde van 7,0

Een pH waarde van circa 7,0 is ideaal voor de groei van bacteriën in de grond die compostering bevorderen. Het proces van compostering maakt mineralen en voedingsstoffen vrij in de grond die vervolgens door de plant kunnen worden opgenomen. Een waarde van rond de 7,0 is ook optimaal voor micro organismen die vrije stikstof in de lucht omzetten in een voor de plant opneembare vorm. Als het nodig is om de pH waarde te veranderen zijn er speciale producten verkrijgbaar in de gespecialiseerde tuincentra.

U kunt eenvoudig de zuurgraad pH in de grond meten met volgende producten.